Köşeleri Olmayan Düz Yüzleri Olan

Köşeleri Olmayan Düz Yüzleri Olan şekiller, Köşeleri ve düz yüzü olan geometrik şekiller geometri ve matematik alanında birçok farklı hesaplamanın konusunu oluşturmaktadır. Gündelik yaşamda da bu tür cisimlere çok sık rastlanmaktadır. Geometrik cisimler arasında yer alan bu tür unsurlar zaman zaman öğrencilerin kafalarında da soru işaretlerine yol açmaktadır.

Köşesi olmayan nesneler arasında ilk akla gelen top olacaktır. Köşeleri olmayan düz yüzleri olan eşyalardan örnek vererek öğrencilerin geometri temellerinin de güçlendirilmesi ve akılda kalıcılığının sağlanması mümkündür.

Köşeleri Olmayan Düz Yüzleri Olan Cisim Nedir?

Düz yüzü olan şekiller arasında silimdir ilk örnek olarak verilebilir. Geometrik cisimler kendi içinde farklı şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar:

 • Düz yüzü olmayanlar,
 • Düz yüzü olanlar,
 • Köşeli ve köşesiz cisimler vb.

Birçok farklı şekil bu kapsamda değerlendirilecektir. Çeşitli geometrik hesaplamaların yapılabilmesi için köşe, ayrıt, açınım, yüzey gibi konuların öğrenilmesi ve buna göre şekiller arasında sınıflandırılmaların yapılması mümkündür. Köşeleri olmayan düz yüzleri olan cisimlerde hesaplamalar ve diğer işlemler sırasından da yüzeye göre farklı işlemler gerçekleştirilebilir.

Köşeleri Olmayan Düz Yüzleri Olan Geometrik Şekiller

Köşeleri olmayan düz yüzleri olan cisim nedir sorusuna yanıt arayanlar için birçok farklı geometrik şekil gösterilebilir. Silindir herhangi bir düz yüzü olmadığı için bu kapsamda köşeleri ve düz yüzü olmayan şekiller arasında sayılacaktır. Kürede benzer şekilde kenarı ve köşei olmayan topa benzer kapalı şekli ifade etmek için kullanılabilir. Prizma ve küp gibi geometrik cisimlerin ayrıtı bulunmaktadır. Kare, dikdörtgen, üçgen gibi geometrik şekellerin ise kenarı bulunmaktadır.

Köşeleri Olmayan Düz Yüzleri Olan Geometrik Cisimler

Sadece yüzeyi bulunan cisimler ile hem yüzeyi hem de köşesi bulunan cisimler farklı özelliklere sahiptir. Sadece yüzeyi olan cisimler kısaca şunlardır:

 • Silindir
 • Koni
 • Küre

Bu tür geometrik şekillerin ve cisimlerin birbiri ile karıştırılmaması için kavramların iyice öğrenilmesi gerekmektedir. Temel geometri bilgisinin öğrenilmesi ile köşeleri olmayan düz yüzleri olan unsurlar ile diğer geometrik şekillerin birbiri ile karıştırılmasının önüne geçilebilir. Geometrik şekillerin hesaplamalarında da yüzeyler, köşe ve diğer unsurlar dikkate alınacaktır.

 Geometrik Cisimler

Geometrik Cisimler

 Kullandığımız defterimiz, silgimiz, kalem kutumuz ya da defterlerimiz geometrik cisimlerdir. Aynı zamanda spor yaparken oynadığımız topumuz da yine geometrik cisimdir. Şimdi bu geometrik cisimlerin isimlerini öğreneceğiz ve onları anlamaya çalışacağız.

 1.  Dikdörtgenler prizması: 6 tane dikdörtgen yüzeyi ve 8 köşesi ile beraber 12 ayrıtı bulunan kapalı şekli dikdörtgenler prizması denmektedir. Dikdörtgenler prizmasına örnek olarak kibrit kutusunun söyleyebiliriz. Ya da silgilerimiz de yine dikdörtgenler prizmasına benzer.
 2.  Koni: Tabanı daire olan kapalı şekli koni denmektedir. Mesela bir dondurma külahı koni olarak bilinir. Ya da çekirdek yemek için bazen bir külah yaptığımız zaman bu da konidir.
 3.  Kare prizma: 8 köşesi, 6 yüzeyi ve 12 ayrıtı bulunan karşılıklı iki tane kare yüzü bulunan şekli kare prizma denmektedir. Bu şeklin iki tane yüzeyi kare olurken diğer yüzeyleri ise dikdörtgen bir görünüme sahiptir.
 4.  Küre: Köşesi ve kenarı bulamayan, aynı zamanda topa benzeyen şekli küre denmektedir. Mesela futbol oynarken ya da Voleybol oynarken kullandığımız top bir küredir.
 5.  Üçgen prizma: 6 köşesi, 9 ayrıtı ve 5 yüzeyi bulunan şekle üçgen prizma denmektedir. Üçgen prizmanın aynı zamanda iki ucu üçgen görüntüsüne sahiptir. Ayrıca kapalı bir şekildir.
 6.  Silindir: Karşılıklı iki yüzeyi birbirine benzer olan kapalı şekli silindir denmektedir. Silindirin köşesi yoktur ve her iki ucu da daire şeklinde görünür. Mesela borular bir silindir şekline sahiptir. Böylece silindirin nasıl bir şekli olduğunu çok daha iyi bir biçimde anlayabiliriz.
 7.  Küp: 8 köşesi ve 6 yüzeyi ile 12 ayrıtı bulunan şekillere küp denir. Küpler kapalı şekillerdir. Aynı zamanda küplerin her yüzeyi kare şeklindedir ve birbirine benzerdir. Yani bütün kare yüzeyleri aynı ölçüye sahiptir. Mesela bir zarın şekli küptür. Böylece farklı şekiller üzerinden örnekleri inceleyebilir ve küp şeklinin nasıl göründüğünü daha iyi anlayabilirsiniz.

 Not: Bazı şekillerin ayrıtı vardır bazı şekillerin ise ayrıtı yoktur. Bunları iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu sayede şekilleri daha iyi anlayabiliriz ve bir daha karıştırmayız. Mesela küp ve prizma gibi şekillerin ayrıtı bulunmaktadır. Ancak kare ve dikdörtgen ile üçgen gibi şekillerin ise kenarları bulunur. Yani bu şekillerin ayrıtı yoktur.

 Çevrenizde birçok değişik geometrik cisim görebiliriz. Hem okulumuzda hem de evimizde birbirinden farklı geometrik cisimler bulunmaktadır. Bu cisimlerden bazıları küp bazıları küre ya da dikdörtgenler prizması olabilir. Bunları inceleyerek hangisinin nasıl bir geometrik cisme sahip olduğunu anlayabiliriz.

 Ayrıca yukarıda öğrendiğimiz geometrik cisimleri defterimize yazarak daha iyi anlamaya çalışabiliriz. Üstelik defterlerimizi kendimizde geometrik cisimler çizebiliriz ve bunların isimlerinin ne olduğunu altlarına yazabiliriz. Böylece konuyu çok daha iyi bir şekilde anlayabiliriz ve artık geometrik cisimlere ne olduğunu öğrenebiliriz. Şimdi geometrik isimleri yeniden tek tek alt alta yazalım ve bunları defterlerimizi çizelim.

 • Dikdörtgenler prizması
 • Küp
 • Koni
 • Küre
 • Kare prizma
 • Üçgen prizma
 • Silindir

 Yukarıda gördüğümüz gibi tüm geometrik cisimlerin isimlerini yazdık. Böylece etrafımızdaki geometrik cisimleri inceleyerek bu eşyaların hangi geometrik cisme ait olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Hem evimizdeki hem de okulumuzdaki cisimleri inceleyebiliriz.

 1. Geri bildirim: Köşeleri Olmayan Düz Yüzleri Olan Güncel 2022 -

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir